Сэлэнгэ аймгийн ойн санг гэрээгээр эзэмшигч иргэдийн нөхөрлөлөийн үйл ажиллагааны тухай

Нийтлэгдсэн огноо: 2015-09-18

Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд 545003  га талбай бүхий ойн санг 169 иргэдийн нөхөрлөл гэрээгээр эзэмшин, ойг хамгаалах зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.
Ойн нөхөрлөлийн судалгаа сум тус бүрээр
д/д Сумыннэр Иргэдийн нөхөрлөлийн тоо Эзэмшиж буй ойн сангийн талбай хэмжээ /га/ Нөхөрлөлийн гишүүдийн тоо Төсөлхөтөлбөртхамрагдсанэсэх
1 Сүхбаатар сум 2 - 47 1
2 Алтанбулаг сум 12 24015 106  
3 Шаамар сум 7 4058 67  
4 Зүүнбүрэн сум 12 19817 194 5
5 Цагааннуур сум 5 18600 103  
6 Түшиг сум 23 85267 225  
7 Мандал сум 30 75738 588 16
8 Баянгол сум 11 17840 136  
9 Ерөө сум 24 135814 516 1
10 Хүдэр сум 17 98519 497  
11 Сант сум 7 24502 120  
12 Хушаат сум 7 11141 99 2
13 Баруунбүрэн сум 12 29692 239  
Нийт дүн 169 545003 2937 25

 
0
Сэтгэгдэл бичигдсэн байна

Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна.

Сэтгэгдэл бичих