Хүний нөөц

Нийтлэгдсэн огноо: 2015-07-30

Тус газар нь газрын дарга, Ойн албаны дарга, мэргэжилтэн 8, нягтлан бодогч, архив, бичиг хэргийн ажилтан, жолооч 2, байгаль хамгаалагч 36 нийт 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Үүнээс Ерөө сум, Орхон сум, Хүдэр сум, Цагааннуур сумдад байгаль хамгаалагчийн орон тоо дутуу ажиллаж байна.
0
Сэтгэгдэл бичигдсэн байна

Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна.

Сэтгэгдэл бичих