Байгаль орчин, аялал жуулчлал газрын эрхэм зорилго

Нийтлэгдсэн огноо: 2015-07-30

 Байгаль орчин, аялал жуулчлал, ногоон хөгжлийн хууль тогтоомжуудыг харьяа нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, ногоон хөгжлийг дэлгэрүүлэх замаар байгаль орчны тэнцлийг хангаж, хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангахад оршино.
 
0
Сэтгэгдэл бичигдсэн байна

Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна.

Сэтгэгдэл бичих