Хаяг байршил

Хаяг: Сэлэнгэ аймгийн байгаль орчны газар
Монгол улс
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар хот
Цагаан эрэг баг
Засаг даргын тамгын газрын байр
Утас: 70363636
Факс: 70363636
Имэйл: contact@selenge.env.mn
Веб сайт: http://selenge.env.mn